Program liczący bmi c++

Napisz program obliczający BMI z komentarzem.

BMI (ang. Body Mass Index) to współczynnik masy ciała, który obliczamy dzieląc masę ciała podaną w kilogramach przez wzrost podniesiony do kwadratu.

Obliczanie bmi w c++

#include <iostream>

int main()
{

  using namespace std;
int waga, wzrost;
float bmi;


   
cout << "Podaj swoj wzrost(cm): ";
cin >> wzrost;

while(wzrost < 40 or wzrost > 300)
{
  cout << "Wzrost nieprawidlowy: Podaj ponownie: ";
  cin >> wzrost;
}

cout << "Podaj swoja wage(kg): ";
cin >> waga;

while(waga < 30 or waga > 500)
{
  cout << "Waga nieprawidlowa: Podaj ponownie: ";
  cin >> waga;
}

bmi = waga / (wzrost*wzrost/10000.); 

cout << "Twoje BMI wynosi:" << endl;
cout << bmi << endl << endl;


if(bmi < 15)
{
cout << "Jestes patyczakiem! Musisz duzo jesc." << endl;
}

if(bmi < 18 and bmi > 15)
{
cout << "Masz niedowage! Skorzystaj z bardziej tluszczowej diety." << endl;
}

if(bmi > 18 and bmi < 25)
{
cout << "Twoje BMI jest idealne!" << endl;
}

if(bmi > 25 and bmi < 30)
{
cout << "Masz nadwage! Skorzystaj z diety ograniczajacej zawartosc tluszczu." << endl;
}

if(bmi > 30 and bmi < 35)
{
cout << "Jestes otyly! Zrzuc pare kilo i bedzie ok." << endl;
}
if(bmi > 35)
{
cout << "Twoje BMI jest \"idealne!\" Radzilbym jednak przejsc na diete, zawierajaca duzo owocow. " << endl;
}
getchar(); getchar();

return 0;
}

Podstawy podstaw: If-y,getchar();, zmienna float, std;

Strona wyszukana na takie tagi:

 • piszemy programy bmi

C++ prosty kalkulator

Prosty kalkulator w c++

Napisz program wykonujący podstawowe działania matematyczne.
Kalkulator ma mieć funkcje:

 • Dodawania
 • Odejmowania
 • Dzielenia
 • Mnożenia
 • Pierwiastków

Program prosi o podanie 2 liczb, a potem wykonuje na nich operacje.

#include <iostream>
#include <math.h>
#include <windows.h>
using namespace std;

int main()
{
  int liczba1, liczba2, pierwiastek1, pierwiastek2;
  cout << "Podaj pierwsza liczbe: ";
  cin >> liczba1;
  cout << "Podaj druga liczbe:";
  cin >> liczba2;
   pierwiastek1 = sqrt (liczba1); 
cout << "Dodawanie: "
   << liczba1 + liczba2 << endl;
cout << "Odejmowanie: " 
   << liczba1 - liczba2 << endl;
cout << "Mnozenie: "
   << liczba1 + liczba2 << endl;    
cout << "Dzielenie: "
   << liczba1 / liczba2 << endl;
cout << "Reszta z dzielenia:"
   << liczba1 % liczba2 << endl; 
cout << "Pierwiastek z liczby1" << endl;
   << pierwiastek1 << endl; 

Sleep(10000);
}

Podstawy cpp, nauka korzystania z biblioteki math.h, użycie funkcji Sleep(); – windows.h

cin – Pobieranie informacji do programu
cout – Wyświetlanie napisów.
endl – Znak nowej lini

Strona wyszukana na takie tagi:

 • gotowe programy w c
 • kalkulator c
 • kalkulator w c
 • c program kalkulator

C++ Ludek

Napisz program, który będzie przesuwał dany napis, co określony czas.

C++ ludek

  #include <iostream>
#include <windows.h>
#include <conio.h>
#include <string>

using namespace std;

int main()
{
cout << " O" <<endl
<< "/I\\" << endl
<< " I" << endl
<< "/^\\" << endl;
Sleep(1000);
system("cls");
for(string a; 1; a +="\t")
{
cout << a <<"\t O" <<endl
<< a <<"\t/I\\" << endl
<< a <<"\t I" << endl
<< a <<"\t/^\\" << endl;
Sleep(1000);
system("cls");
}
return 0;
}

Program ma pokazać użycie komend:
System - Do sterowania komendami Dos-u.
sleep() – Zatrzymanie pracy programu na określony czas.
system("cls"); – Czyszczenie okna programu

Strona wyszukana na takie tagi:

 • c gotowe programy