C++ Ludek

Napisz program, który będzie przesuwał dany napis, co określony czas.

C++ ludek

    #include <iostream>
#include <windows.h>
#include <conio.h>
#include <string>

using namespace std;

int main()
{
cout << " O" <<endl
<< "/I\" << endl
<< " I" << endl
<< "/^\" << endl;
Sleep(1000);
system("cls");
for(string a; 1; a +="t")
{
cout << a <<"t O" <<endl
<< a <<"t/I\" << endl
<< a <<"t I" << endl
<< a <<"t/^\" << endl;
Sleep(1000);
system("cls");
}
return 0;
}

Program ma pokazać użycie komend:
System - Do sterowania komendami Dos-u.
sleep() – Zatrzymanie pracy programu na określony czas.
system("cls"); – Czyszczenie okna programu

Strona wyszukana na takie tagi:

  • c gotowe programy