Program sprawdzający parzystość liczby

Program prosi o podanie liczby całkowitej. Musi odpowiedzieć czy jest parzysta.

Program sprawdzający czy liczba jest parzysta:

var liczba:longint;
begin
writeln('Program sprawdzający czy liczba jest parzysta.');
write('Podaj dowolną liczbę całkowitą: ');
readln(liczba);
if(liczba mod 2) > 0 then
write('Liczba jest nieparzysta!')
else
write('Liczba jest parzysta');
readln;
end.