Program pobierający z pliku liczby i liczący z nich średnią

Pobieranie liczb z pliku pascal

Dany jest plik tekstowy zawierający 20 liczb. Program ma otworzyć ten plik, pobrać zawartość pliku i policzyć średnią.

program srednias;
var srednia:real;plik:text;i:byte;liczba:integer;
begin
    assign(plik,'liczby.txt');
    reset(plik);
    repeat
    readln(plik,liczba);
    srednia:=srednia+liczba;
    i:=i+1;
    until eof(plik);
    srednia:=srednia/i;
    writeln('—rednia liczb z pliku wynosi: ',srednia:0:2);
    readln;
end.

Wymagane jest istnienie pliku liczby.txt.
Problem może pojawić się z błędnym umiejscowieniem pliku.

Strona wyszukana na takie tagi:

 • pascal program